Vysporiadanie

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

Majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov

Vlastníte nevysporiadané nehnuteľnosti?

Nachádza sa na liste vlastníctva prislúchajúcemu k Vašej nehnuteľnosti viacero spoluvlastníkov? Prípadne list vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti nie je založený? Neviete či alebo kedy môžete nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydržaním? 

 Neznámy vlastník na Vašom liste vlastníctva?

Figuruje na liste vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti neznámy alebo nezistený vlastník? Je na Vašom liste vlastníctva uvedený ako správca Slovenský pozemkový fond?

 Novoobjavený majetok po Vašich predkoch?

Zistili ste, alebo ste sa dozvedeli, že Vaši zosnulí predkovia vlastnili majetok, ktorý po ich smrti nebol prejednaný na dedičskom konaní? 

 

Kontaktujte nás

 

*
*
*
*
Súhlas so spracovaním osobných údajov