Cenník

 

 

 Vypracovanie cenovej ponuky si vždy vyžaduje individuálny prístup a je ZDARMA.  

Po oboznámení sa s konkrétnym prípadom vo Vašej majetkovoprávnej veci na základe Vami poskytnutých informácií, dôkladne zhodnotíme momentálny právny stav a následné kroky potrebné pre jeho riešenie.  

Výsledná cena za naše služby potom závisí najmä od komplikovanosti daného prípadu a rozsahu úkonov spojených s jeho vyriešením.

V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte mailom, telefonicky alebo vyplnením kontaktného formulára.