Majetok po predkoch

 

- Zistili ste, alebo ste sa dozvedeli, že Vaši zosnulí predkovia vlastnili majetok, ktorý ale neviete bližšie špecifikovať?

- Viete o majetku Vašich predkov, ktorý po ich smrti nebol prejednaný na dedičskom konaní? 

- Zdá sa Vám celý proces dedičského konania zložitý, napr. kvôli veľkému počtu právoplatných dedičov?

- Nachádza sa na liste vlastníctva meno Vášho predka, no nemáte žiadny právny dokument preukazujúci nadobudnutie jeho vlastníctva?

- Neviete či,kedy a ako môžete takýto majetok nadobudnúť vydržaním?

 

Kontaktujte nás a celý proces dedičského konania radi vybavíme za Vás.