Spoluvlastnícke podiely

 

- Máte záujem vysporiadať Vaše podielové vlastníctvo a neviete ako?

- Nemôžete dospieť k dohode o vysporiadaní s ostatnými spoluvlastníkmi?

- Chceli by ste nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve rozdeliť?

- Plánujete svoj spoluvlastnícky podiel odpredať?

- Je zoznam spoluvlastníkov na Vašom liste vlastníctva nekompletný?


Kontaktujte nás a celý proces vysporiadania Vašej nehnuteľnosti radi vybavíme za Vás.