Vysporiadanie vlastníctva

 

Figuruje na liste vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti neznámy alebo nezistený vlastník?

- Je na Vašom liste vlastníctva uvedený ako správca Slovenský pozemkový fond?

Nachádza sa na liste vlastníctva prislúchajúcemu k Vašej nehnuteľnosti viacero spoluvlastníkov?

- Prípadne list vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti nie je založený?

- Neviete či, kedy alebo ako môžete nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydržaním? 

 

Kontaktujte nás a celý proces vysporiadania Vašej nehnuteľnosti radi vybavíme za Vás