Odporúčania


 

"Zistila som že na liste vlastníctva k pozemku, ktorý som mala v pláne predať je uvedený ako spoluvlastník môj zosnulý brat, ktorý pred 45 rokmi odišiel do zahraničia a odvtedy sme o ňom nemali žiadne správy. Keďže som netušila, ako mám ďalej postupovať rozhodla som sa na základe osobného doporučenia osloviť spoločnosť MelSar. Celý proces vysporiadania LV prebehol veľmi hladko a musím povedať, že som veľmi rada, že sa podarilo bratov podiel previesť na mňa a pozemok som mohla následne predať. Tímu MelSar patrí moja veľká vďaka."

 

Emília S.


 

"Môj otec, ktorý dlhé roky žil a aj zomrel v ČR, zanechal na území SR spoluvlastnícke podiely na niekoľkých nehnuteľnostiach o ktorých som spolu s mojimi súrodencami nemala ani tušenie. Dedičské konanie po otcovi bolo v ČR zastavené, kvôli tomu že prejednávaný majetok po ňom bol iba nepatrnej hodnoty. Iba vďaka precíznej práci tímu spoločnosti MelSar sa nám novoobjavený majetok podarilo opätovne predediť a nadobudnúť do osobného vlastníctva."

 

Štefánia M.