Proces vysporiadania v skratke

1.

Máte problém s majetkovoprávnym stavom Vašej nehnuteľnosti?

Nachádza sa na Vašom liste vlastníctva neznámy vlastník alebo Váš zosnulý predok?

Je vo Vašom LV uvedený ako správca Slovenský pozemkový fond?

Potrebujete odbornú pomoc? 

 

 

2.

Kontaktujte nás:

email: info@melsar.sk

tel.: 0911 883 516

                                                                  kontaktný formulár: melsar.sk/stranky/menu/kontakt.php

 

3. 

Oboznámime sa s Vašim prípadom  

Dôkladne zanalyzujeme súčasný stav v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú

Zvolíme čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu cestu k vyriešeniu Vášho problému

Po Vašom odsúhlasení a podpise zmluvy ihneď začíname konať

O každom podniknutom kroku Vás priebežne informujeme 

 

 

 

 

4.
Výsledkom našej práce je vysporiadaný list vlastníctva,

ktorý Vám odovzdáme spolu s kompletnou dokumentáciou

súvisiacou s Vašim prípadom.